Algemene voorwaarden webshop

ALGEMENE VOORWAARDEN van Easy Running
Verkoopvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten door Easy Running.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Easy Running behoudt zich het recht prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. De prijzen vermeld op de internetsite zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend en te gelden voor de aangegeven periode. Eerder of later verleende kortingen binden Easy Running op geen enkele wijze.

Verzendmethode

Bij orders onder de € 50,00 (incl. btw) berekent Schuurman € 7,50 verzendkosten. Bij orders boven de € 50,00 worden geen verzendkosten berekend, tenzij anders vermeld (dit geldt alleen voor Nederland).
Wij verzenden onze pakketten normaal gesproken met TNT post.
Verzenden naar een postbusnummer is niet mogelijk. Wanneer je bij “afleveradres” een postbusnummer hebt staan dan moet je dit wijzigen.

Indien de klant opdracht geeft aan Easy Running de artikelen in delen (gedeeltelijke levering) te verzenden,
kunnen er extra verzendkosten in rekening worden gebracht.
Betaalmethode

Het totaal verschuldigde bedrag dient te geschieden aan Easy Running doormiddel van de gekozen betaalmethode.
Easy Running is gerechtigd om € 5,00 (incl. btw) administratiekosten te berekenen, indien men kiest voor betaalmethode Rembours en Paypal.
Rembours geldt alleen voor afleveradressen binnen Nederland. Het maximale bedrag voor Remboursverzendingen is € 1000,-.
Levertijden

De in orderbevestigingen genoemde levertermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak ook, geeft de kopende partij niet het recht op ontbinding der overeenkomst, op schadevergoeding en/of niet nakoming van enig ontstane verplichting.
Betaling

De betaling dient te geschieden, volgens de daarvoor gekozen betaalmethode, tenzij anders overeengekomen.
Bij de betaalmethode “Vooruit” is de kopende partij automatisch in verzuim wanneer deze na 4 weken het verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald. Easy Running heeft dan het recht de bestelling automatisch de annuleren.
Garantie

Easy Running staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Easy Running garandeert tevens dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud, onjuist en/of ondeskundig gebruik of als slijtage kan worden beschouwd.
Retourgarantie producten Verkoop-op-afstand

Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen (afkoelingperiode) na ontvangst aan Easy Running te retourneren. Schuurman zal dan aan de afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen retourneren, onder de navolgende voorwaarden:
– Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
– De kosten voor frankering (verzendkosten) en de administratiekosten (Rembours en Paypal) van de retourzending zijn voor de afnemer; indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, verkeerde kleur, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Easy Running

Privacy

De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Easy Running. Het klantenbestand zal gebruikt worden ter uitvoering en afwikkeling van de bestelling en voor marketingdoeleinden. Aan derden zal geen inzage worden gegeven in het Easy Running klantenbestand.
Eigendom

Alle goederen blijven eigendom van Easy Running zolang het totaal verschuldigde bedrag niet is voldaan.
Aansprakelijkheid

Easy Running is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen. Voor artikelen die Easy Running zelf niet vervaardigd gaat de aansprakelijkheid over op de leverancier van de artikelen.
Nederlands recht

Alle overeenkomsten, waar deze voorwaarden van toepassing op zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.